Interkulturelles Training - Online lernen: Polnisch, Deutsch, Interkulturelle Kompetenz

Trening interkulturowy - Nauka online: Niemiecki, Polski, Komunikacja Interkulturowa

Bollmann & Partner
Gubener Straße 30-31
D-15230 Frankfurt (Oder)
Fon: +49 335 / 3 87 12 43
Fax: +49 335 / 3 87 12 44

 
    P O L S K I       D E U T S C H
 
Dieser WEB-Auftritt und die WBT Galimatias-Lingua ist optimiert für alle gängigen Browser und Plattformen (PC, MAC und LINUX). Sollten Sie über keinen aktuellen Flash-Player verfügen, folgen Sie den Anweisungen, die automatisch geladen werden. Die Tondateien müssen je nach Browsertyp und Betriebsystem mit einem einfachen Mausklick bzw. einem Doppelklick aktiviert werden. Bitte akzeptieren Sie mindestens Sitzungscookies, um Galimatias-Lingua nutzen zu können.
Viel Spaß
Ihr Galimatias-Team
 
Niniejsza strona internetowa oraz WBT (Web Baised Training) Galimatias-Lingua zostały zoptymalizowane dla wszystkich powszechnie stosowanych przeglądarek i platform systemowych (PC, MAC i LINUX). W przypadku nie posiadania aktualnej wersji programu Flash-Player, kierujcie się Państwo wg. wskazówek pojawiających się automatycznie na Państwa ekranie. Pliki dźwiękowe powinny aktywować się w zależności od typu przeglądarki i systemu operacyjnego za pomocą jednego lub podwójnego kliknięcia myszki. W celu użytkowania Galimatias-Lingua prosimy o zaakceptowanie co najmniej plików „cookie”.
Życzymy Państwu dużo przyjemności
Zespół GALIMATIAS

 


Anteilig gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds.
Częściowo wspierane przez Ministerstwo Federalne Pracy i Spraw Społecznych oraz przez Europejski Fundusz Społeczny.